Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2019

kamykowata
14:24
6247 8069 400
kamykowata
14:23
7502 1d5b 400
Reposted fromsucznik sucznik viadevloque devloque

May 19 2019

09:02
kamykowata
09:02
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
kamykowata
09:01
0237 59a7 400
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
kamykowata
09:00
0249 a16c 400
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
kamykowata
08:59
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
kamykowata
08:59
1013 4639 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
kamykowata
08:57
0824 fe0e 400
kamykowata
08:57
kamykowata
08:57
9141 06ef 400
Reposted fromkatsiu katsiu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
kamykowata
08:56
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
kamykowata
08:56
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannamamba pannamamba
kamykowata
08:55
5493 3445 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialobek lobek
kamykowata
08:55
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
kamykowata
08:53
4554 d8c2 400
Reposted fromsoftboi softboi viahesiamela hesiamela
kamykowata
08:51
8465 dd36 400
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies
kamykowata
08:50
kamykowata
08:50

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
kamykowata
08:50
7503 9bd9 400
Reposted fromnenya nenya viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl