Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

kamykowata
21:46
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
kamykowata
21:44
0925 fdfc 400
Reposted fromnutt nutt viamarciix marciix
kamykowata
21:43
3171 68f1 400
Reposted frommodalna modalna viatimetobegin timetobegin
kamykowata
21:43
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
kamykowata
21:43
kamykowata
21:42
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viakejtowa kejtowa
kamykowata
21:41
2060 9a07 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viatimetobegin timetobegin

December 27 2019

kamykowata
14:24
6247 8069 400
kamykowata
14:23
7502 1d5b 400
Reposted fromsucznik sucznik viadevloque devloque

May 19 2019

09:02
kamykowata
09:02
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
kamykowata
09:01
0237 59a7 400
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
kamykowata
09:00
0249 a16c 400
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
kamykowata
08:59
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
kamykowata
08:59
1013 4639 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
kamykowata
08:57
0824 fe0e 400
kamykowata
08:57
kamykowata
08:57
9141 06ef 400
Reposted fromkatsiu katsiu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
kamykowata
08:56
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
kamykowata
08:56
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannamamba pannamamba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl