Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

kamykowata
21:36
Jestem wolny. Wolny od nadmiaru planów. I pragnień.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
Getto, w którym żyję, jest gettem moich ograniczeń i złudzeń.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
Ręka dająca nigdy nie jest pusta.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
- W życiu, tak czy inaczej, trzeba sobie stawiać ważne pytania... -... a odpowiedź przyjdzie. Najważniejsze to zadać sobie właściwe pytanie we właściwym momencie. W przeciwnym razie Pan Bóg wypłaca na w tym czego nam najmniej potrzeba. I dostajemy sportowy samochód, kiedy mamy chorą prostatę i chodzimy z balkonikiem.
— Małgorzata Domagalik & Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
A więc bądźmy szczęśliwi, pozwólmy sobie na to - im wcześniej, tym lepiej.
— Stanisława Celińska
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
8714 c769 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
kamykowata
21:34
21:34
3089 d33d 400
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
kamykowata
21:34
0036 3741 400
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
kamykowata
21:33
7758 63c1 400
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
kamykowata
21:32
1610 a632 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
kamykowata
21:32
kamykowata
21:30
6732 5691 400
Reposted fromlakonika lakonika viairmelin irmelin
kamykowata
21:30
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
kamykowata
21:27
1403 b647 400
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
kamykowata
21:26
8140 7d7f 400
Reposted from0 0 viaavooid avooid
kamykowata
21:24
"Bo widzisz, wszystko na świecie jest ze sobą połączone, jak oczka w swetrze. Bo jak patrzysz na jedno oczko, to ono nic nie znaczy, ale jak jedno poleci, to wszystko się spruje. (...) Nie wiem, po co Bóg mnie umieścił na tej ziemi, dla jeżeli mam być takim jednym oczkiem, co to musi trzymać jedno za sobą i jedno przed sobą, to to jest ważne - to ja też jestem ważna! ...i tak sobie myślę, Luanne, że Pan Bóg po to umieścił nas na tej ziemi, abyśmy mogli WYTRZYMAĆ jedni z drugimi..."
— recepta na szczęście Grace
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:24
Czego chcę dla siebie, tu i teraz?
— zasadnicze pytanie; przeszłość przeminęła, przyszłość przyjdzie - tylko teraźniejszość trwa
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:23
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaavooid avooid
kamykowata
21:23

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl