Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

kamykowata
14:02
4022 98b7 400
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
kamykowata
14:00
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viaavooid avooid
kamykowata
13:58
stracić zdolność do racjonalnego myślenia to gorzej jakby umrzeć.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kamykowata
13:57
7209 794d 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
13:57
0573 c91a 400

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
kamykowata
13:57
9274 6cf7 400
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaavooid avooid
kamykowata
13:38
Zabierz mnie nad morze.
kamykowata
13:34
2792 241b 400
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

July 12 2017

kamykowata
14:52
kamykowata
14:52
POŚWIATOWSKA!
Reposted frombanitka banitka viamikrokosmos mikrokosmos
kamykowata
14:51
Reposted fromgruetze gruetze
14:51
0474 72bd 400
Reposted fromdeadgwen deadgwen viamikrokosmos mikrokosmos
kamykowata
14:51
7118 6afa 400
Reposted fromtereska tereska viamikrokosmos mikrokosmos
kamykowata
14:51
"Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać."
- Ignacy Karpowicz "Gesty"
kamykowata
14:50
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSenyia Senyia
kamykowata
14:43
7172 4054 400
Reposted fromtfu tfu viaathlin athlin
kamykowata
14:43
kamykowata
14:43

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viamikrokosmos mikrokosmos
kamykowata
14:42
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
kamykowata
14:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl