Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

kamykowata
10:13
3438 22ef 400
Reposted fromdontbemad dontbemad viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:13
1484 2c90 400
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:13
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
kamykowata
10:12
5833 138e 400
Reposted frommopsmopski mopsmopski viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:11
5352 4aa5 400
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:11
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:10
Czuję się jak stara piosenka na Twojej playliście. Mam wrażenie, że za każdym razem gdy moje imię pojawia się na wyświetlaczu, przeskakujesz do kolejnej piosenki. Mimo to jakiś sentyment sprawia, że nie chcesz mnie wykasować. 
kamykowata
10:10
10:10
2180 6500 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianoelya noelya
kamykowata
10:10
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
kamykowata
10:09
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
kamykowata
10:09
Żałuję, że nie mogę podejść do niej. Posłuchaj - powiedziałbym - nie tak wyobrażałem sobie nasze życie. Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zabłądzić z tobą, niż z inną dojść do celu...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapozakontrola pozakontrola
10:09
7380 b4ac 400
Reposted frommyry myry viaansset ansset
kamykowata
10:08
5396 cc8d 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viasoupeter soupeter
kamykowata
10:07
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaandziaa andziaa
kamykowata
10:07
Reposted fromshieep shieep viaangelllina angelllina
kamykowata
10:07
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viaandziaa andziaa
kamykowata
10:06
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaandziaa andziaa
kamykowata
10:06
Ile musisz stracić szans by tę jedną wykorzystać ?
Reposted fromsuben suben viaandziaa andziaa
kamykowata
09:50
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl