Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

kamykowata
10:52
6117 ed4d 400
Reposted fromskrzacik skrzacik viamauak mauak
kamykowata
10:52
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viacomatosegirl comatosegirl
10:51
3426 df6e 400
Reposted fromfreakish freakish viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
kamykowata
10:51
5928 36d8 400
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viacampaigner campaigner
kamykowata
10:51
0669 13a0 400
Reposted fromoll oll viaansset ansset
10:51
10:50
3682 0874 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:50
9440 63f7 400
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagreywolf greywolf
kamykowata
10:50
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagreywolf greywolf
kamykowata
10:19
5826 55c1 400
Reposted frommart6na mart6na viadiscort discort
kamykowata
10:19
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadiscort discort
kamykowata
10:17
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viamyszkaminnie myszkaminnie
kamykowata
10:16
10:15
7371 085d 400
10:15
6386 0e3a 400
kamykowata
10:15
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viapozakontrola pozakontrola
kamykowata
10:14
5202 3b91 400
Reposted fromfucktheworld fucktheworld viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
10:14
2173 6118 400
Reposted frommali-nowa mali-nowa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
kamykowata
10:14
powiedz mi, że Ty też..
kamykowata
10:13
3336 2870 400
Reposted fromwetryagain wetryagain viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl