Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

kamykowata
08:39
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaandziaa andziaa
08:39
6912 e986 400
Reposted fromswozor swozor viaansset ansset
08:39
8470 1a83 400
Reposted fromirmelin irmelin vianoelya noelya
kamykowata
08:39
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaabeille abeille
kamykowata
08:38
0397 8d18 400
Reposted fromsarazation sarazation vianoelya noelya
08:37
kamykowata
08:36
3393 b73b 400
Reposted fromkyte kyte
kamykowata
08:34
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
kamykowata
08:33
8936 7883 400
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viadrunkenheart drunkenheart
kamykowata
08:32
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
kamykowata
08:30
1196 df23 400
Reposted fromkarahippie karahippie viapeepingtom peepingtom
kamykowata
08:30
4422 342c 400
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viadrunkenheart drunkenheart
kamykowata
08:28
3400 964e 400
Reposted fromkyte kyte
kamykowata
08:26
2966 c611 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakelu kelu
kamykowata
08:25
3685 3bee 400
Reposted fromwyczes wyczes viaSenyia Senyia
kamykowata
08:25
5559 50c5 400
08:25
3669 4234 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSenyia Senyia
kamykowata
08:25
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaccka maccka
08:25
1469 1a2c 400

perversekitten:

stop i wasn’t ready for this i just wanted to look at cat memes

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaSenyia Senyia
kamykowata
08:24
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viadrunkenheart drunkenheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl