Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

kamykowata
22:59
5520 5477 400
Reposted fromzciach zciach viaserenite serenite
kamykowata
22:55
6824 6caa 400
Reposted fromdailylife dailylife viaamericano americano
kamykowata
22:55
3069 2fd7 400
Reposted fromzciach zciach viaserenite serenite
22:55
7625 6420 400
Reposted fromsatannnnnnn satannnnnnn viabarock barock

October 26 2017

kamykowata
12:24
3523 bda0 400
Reposted fromblank-page blank-page viaczajnikq czajnikq
kamykowata
12:24
Travel and tell no one, live a true love story and tell no one, live happily and tell no one, people ruin beautiful things.
— K. Gibran
Reposted fromverronique verronique vialavie lavie
12:23
6369 2c4c 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
kamykowata
12:23
Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu
— Joachim Trier
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
kamykowata
12:22
3786 0e69 400
Reposted fromzcas zcas viagdziejestola gdziejestola
kamykowata
12:22
8841 2961 400
Reposted fromoll oll viafranklymydear franklymydear
kamykowata
12:22
kamykowata
12:22
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola

October 25 2017

kamykowata
13:22
9692 a7ed 400
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viasbguys sbguys
kamykowata
13:21
kamykowata
13:21
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianiewidkaa niewidkaa
kamykowata
13:21
Reposted fromFlau Flau viaoutkapa outkapa
kamykowata
13:21
podziwiam twoje oczy
twoje imię
twój głos
twoje ciało
chodź pójdziemy
do ciebie
tam mi pomożesz
w myśleniu o tobie
— Francis Picabia, "Twoje oczy"
Reposted fromdomitrz domitrz viagdziejestola gdziejestola
kamykowata
13:19
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianiewidkaa niewidkaa
kamykowata
13:18
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiewidkaa niewidkaa
kamykowata
13:17
Mój Eden jest tam gdzie twój rytm bicia serca
— O.S.T.R.
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart vianiewidkaa niewidkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl