Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

18:53
4533 5b30 400
Reposted fromrawriot rawriot viahonigwurm honigwurm
kamykowata
18:53
Reposted fromFlau Flau viaohhwell ohhwell
17:54
kamykowata
17:54
Reposted fromdogs dogs viajulchens julchens
kamykowata
17:53
7434 201a 400
Reposted fromoutoflove outoflove viajulchens julchens
kamykowata
17:53
7100 6898 400
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacatchdimoment catchdimoment
kamykowata
17:53
kamykowata
17:52
Reposted fromAgnya Agnya viajulchens julchens
kamykowata
17:52
7430 f3a1 400
Reposted fromoutoflove outoflove viacatchdimoment catchdimoment
kamykowata
17:51
Miłość to obecność.
— znalezione
kamykowata
17:51
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamysweetheartt mysweetheartt
kamykowata
17:51
4278 5062 400
Reposted fromdontbemad dontbemad viaonelastback onelastback
kamykowata
17:51
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaonelastback onelastback
kamykowata
17:50
Reposted fromAgnya Agnya viaonelastback onelastback
kamykowata
17:50
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
kamykowata
17:49
8088 ca06 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKrebs Krebs

November 11 2017

kamykowata
22:59
5520 5477 400
Reposted fromzciach zciach viaserenite serenite
kamykowata
22:55
6824 6caa 400
Reposted fromdailylife dailylife viaamericano americano
kamykowata
22:55
3069 2fd7 400
Reposted fromzciach zciach viaserenite serenite
22:55
7625 6420 400
Reposted fromsatannnnnnn satannnnnnn viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl