Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

21:34
5722 047f 400

positive-memes:

Pepspotting

Reposted fromSkydelan Skydelan viaLibrarians Librarians
kamykowata
21:34
kamykowata
21:33
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viabeinthe beinthe
21:33
21:32
Zakochałem się o 16:24. Byłem wtedy na dachu, na kocu. Trzymałem jej głowę na ramieniu. Byliśmy wstawieni… Pijani, naćpani i zakochani. Leżeliśmy tak na wznak. Obnażając przed sobą nawzajem swoje dusze. Mieszaliśmy sobie w sercach małą, tortową łyżeczką. Zrobiliśmy z nich zupę, trochę źle mieszaliśmy. Wyszła gorzka i smutna. Pojawiły się żyrafy, siedzące na drzewach i ogromny wiatr, ciemne chmury. Ulotność, magia miłości zniknęła. Dopadła nas szara rzeczywistość. Zostaliśmy tam sami. Tacy nadzy. Bezbronni. Tacy wrażliwi. Z otwartymi sercami. Wystawieni na zło tego świata.
— Piotr Tokarz (via vilsa92)
21:32
6130 8710 400

cartoondads:

no pain, no pain

kamykowata
21:32

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaomg-archy omg-archy
21:32
4710 babc 400

cupcakelogic:

a msg to u from the dog that finally learned how to give me the dang ball

Reposted fromlixx lixx viabagofcrap bagofcrap
kamykowata
21:32
kamykowata
21:32
kamykowata
21:31
8255 2644 400
Reposted fromJamalus Jamalus viaSilentForest SilentForest
kamykowata
21:31
(...) nie zawracam Ci głowy niczym, nie mam do Ciebie próśb ani spraw, poza tą jedną, i jeśli mógłbyś cokolwiek dla mnie zrobić, to tylko tyle. Bądź.
— Hanna Krall "Fantom bólu"
kamykowata
20:05
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaM-M M-M
kamykowata
20:05
20:04
7006 fb47 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
20:04
7068 2bb8 400
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaheartbreak heartbreak
kamykowata
20:04
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaomg-archy omg-archy
kamykowata
20:02
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

September 21 2017

kamykowata
21:20
5749 4cba 400
kamykowata
21:19
0636 18f8 400
Reposted frommaliwa maliwa viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl