Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

kamykowata
20:37
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
kamykowata
17:26
1248 1cd6 400
Reposted fromzielono zielono viakrolfasolek krolfasolek
kamykowata
17:06
3348 596e 400
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaeuphoriaa euphoriaa
kamykowata
17:04
9201 ec9c 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viamartrol martrol
kamykowata
17:04
1236 c8c7 400
Reposted fromlittlefool littlefool viamartrol martrol

January 04 2019

kamykowata
22:34
9072 efbc 400
Reposted fromTriforce Triforce viafinatka finatka
kamykowata
22:32
0499 8eaa 400
Reposted fromowca owca viamisery misery
kamykowata
22:14
kamykowata
22:12
9028 7a45 400
Reposted frommangoe mangoe vianieobecnosc nieobecnosc
22:10
5556 b013 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianieobecnosc nieobecnosc
kamykowata
21:57
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianieobecnosc nieobecnosc
kamykowata
21:56
0557 5a40
Reposted froma-s a-s vianieobecnosc nieobecnosc
kamykowata
21:55
8162 0912 400
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
kamykowata
21:55
4424 a98c 400
Reposted fromwhoknows whoknows viamysoulfortake mysoulfortake
kamykowata
21:53
8464 bd2b 400

Miała dzikie serce - Atticus.

Reposted fromPoranny Poranny viabluejane bluejane
kamykowata
21:52
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns viabluejane bluejane
kamykowata
21:51
kamykowata
21:50
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaanuluj anuluj

December 28 2018

kamykowata
22:37


slow sloth

October 15 2018

kamykowata
14:37
1951 33ff 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl