Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

kamykowata
00:55
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaolvido olvido
kamykowata
00:55
0643 02e9 400
Reposted fromSabba Sabba viaarachnephobic arachnephobic
00:54
6884 a14c 400
Reposted fromfuckblack fuckblack viaizzy13violinzz izzy13violinzz

March 12 2017

kamykowata
12:05
Reposted fromNanaya Nanaya viafindmehideme findmehideme
kamykowata
12:05
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
kamykowata
12:05
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaselsey selsey
kamykowata
12:05
1375 4a78 400
Reposted frommslexi mslexi vialittlewhitelies littlewhitelies
kamykowata
12:05
9056 e828 400
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vialittlewhitelies littlewhitelies
kamykowata
12:05
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viaselsey selsey
kamykowata
12:04
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viaselsey selsey
kamykowata
12:04

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
Reposted fromyourtitle yourtitle viafindmehideme findmehideme
kamykowata
12:03
5710 d9fb 400
Przybora. 
Reposted fromrol rol viapodkrawatem podkrawatem

March 05 2017

kamykowata
18:14
18:13
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagoszko goszko
18:12
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaSalute Salute
18:11
5627 18a3 400
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viagoszko goszko
kamykowata
18:11
0619 ff72 400
kamykowata
18:11

Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie ikea
Reposted fromcasanovared casanovared viaanakarenina anakarenina
kamykowata
18:11
0307 3137 400
kamykowata
18:10
2866 435d 400
Reposted fromNajada Najada viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl