Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

kamykowata
14:37
1951 33ff 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viarabarbarowy rabarbarowy
kamykowata
14:35
kamykowata
14:33
3360 9115 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via1911 1911
kamykowata
14:31
6635 bbf5 400
Reposted fromoll oll vianowaczi nowaczi

April 07 2018

kamykowata
10:56

Iceland


Reposted fromlifeless lifeless viamadamemonroe madamemonroe
kamykowata
10:56
0234 d712
Reposted fromEkran Ekran viamadamemonroe madamemonroe
kamykowata
10:55

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viatakatambasienka takatambasienka
kamykowata
10:26
2505 a824 400
Reposted fromGIFer GIFer viapl-aneta pl-aneta
10:26
0775 1ecc 400

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

kamykowata
10:26
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
kamykowata
10:26
6206 2dc2 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagnocco gnocco
kamykowata
10:26
7742 1529 400
Reposted fromohhh ohhh viatakatambasienka takatambasienka
kamykowata
10:26
8523 86b5 400
Reposted fromdatfeel datfeel viapl-aneta pl-aneta
kamykowata
10:22
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
kamykowata
10:22
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
kamykowata
09:45
3791 fe8d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viakerio kerio
kamykowata
09:45

March 08 2018

18:53
4533 5b30 400
Reposted fromrawriot rawriot viahonigwurm honigwurm
kamykowata
18:53
Reposted fromFlau Flau viaohhwell ohhwell
17:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl