Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

kamykowata
10:32
4893 bfda 400
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaciarka ciarka
kamykowata
10:29
7562 2688 400
Reposted fromswissfondue swissfondue viaicetea123 icetea123
kamykowata
10:14
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazakazane zakazane
kamykowata
10:13
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaglaadyss glaadyss
kamykowata
10:12
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaglaadyss glaadyss
kamykowata
10:11
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viazakazane zakazane
kamykowata
10:10
1670 5bc8 400
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viawolalabym wolalabym
10:09
4471 2973 400
Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viazakazane zakazane
kamykowata
10:09
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viazakazane zakazane
kamykowata
10:09
8979 72ed 400
Reposted fromsfm sfm viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
kamykowata
10:09
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazakazane zakazane
kamykowata
10:09
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viawolalabym wolalabym
01:32
kamykowata
01:30
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaExplorers Explorers
kamykowata
01:30
8070 d4dc 400
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaMilcatopy Milcatopy
kamykowata
01:23
0873 6196 400
Reposted fromjacoszek jacoszek viaExplorers Explorers
kamykowata
01:07

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viamirabilia mirabilia
kamykowata
01:06
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viamirabilia mirabilia
kamykowata
00:40
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
kamykowata
00:40
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl